Cookies

Can we use cookies,
so that we know how is our website doing?

Intro

Ukończone

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/09.0158
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel:     LABYRINT BOHEMIA, o. p. s.
Partneři:     Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o. 
Liberecký kraj
Technická univerzita v Liberci
Termín realizace: 01.01.2009 – 28.02.2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 381 275 000,00
Strukturální fond (ERDF): 324 083 750 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 57 191 250 Kč (15 %)

Zásadní projekt pro dnešní podobu science centra iQLANDIA se podařilo uskutečnit v letech 2009 – 2014.
Realizace projektu byla završením mnoholetého úsilí o vybudování science centra v Liberci.

 • Povedlo se vytvořit kvalitní a reprezentativní prostředí pro aktivity směřující k zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu co nejširší veřejnosti zajímavou a atraktivní formou.
 • Stavba částečně z revitalizovaného brownfields a s přístavbou nového objektu v centru Liberce byla dokončena na konci roku 2013 a otevřena veřejnosti 28. 3. 2014.
 • IQLANDIA se od té doby profiluje jako významné evropské centrum popularizace vědy, výzkumu a přírodních věd. 
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC - doplnění expozic

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/20.0374 
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 01.01.2015 – 31.12.2015

Celková výše finanční podpory: 49 986 000 Kč
Strukturální fond (ERDF): 42 488 100 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 7 497 900 Kč (15 %)

Cílem tohoto projektu bylo rozšíření vzdělávací infrastruktury směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o přírodní a technické obory, jejich studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

Rozvoj aktivit centra iQLANDIA byl zajištěn prostřednictvím pořízení vzdělávací infrastruktury a propagace centra.
V projektu realizovaném v roce 2015 bylo provedeno zejména rozšíření a upgrade expozic, rozšíření laboratoří, zakoupení licencí na nové pořady a propagační činnost.


V projektu byly řešeny tyto aktivity:

 • rozšíření expozice Geo, GeoLab a Cosmo,
 • rozšíření expozice Člověk
 • rozšíření expozice Věda v domě,
 • rozšíření expozice Svět vody,
 • pořízení expozice Matematikum,
 • doplnění vybavení expozic,
 • rozšíření expozice TUL,
 • doplnění AV techniky,
 • upgrade planetária,
 • pořízení putovní expozice Talent,
 • nákup představení do planetária,
 • rozšíření technického vybavení laboratoří.
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie