Cookies

Can we use cookies,
so that we know how is our website doing?

Intro

Historia

od založení po současnost

Teraz i kiedyś

Wieloletnie starania o zbudowanie centrum nauki w Libercu zostały zwieńczone otwarciem centrum nauki iQLANDIA, młodszej siostry iQPARKU. Obecnie iQPARK stopniowo zmienia swój profil i nastawia się bardziej na formę zabawy, a swoją ofertę kieruje przede wszystkim do niższej grupy wiekowej dzieci poniżej 10 lat oraz rodzin z dziećmi. W pierwszej połowie 2015 roku przebudowano i przeprojektowano wystawy na pierwszym i drugim piętrze, a w kolejnym roku na trzecim i czwartym. Cały czas będą uzupełniane i doskonalone eksponaty i całe wystawy, aby zwiedzający przy każdej wizycie w iQparku znaleźli coś nowego i ciekawego.

2011

W 2011 roku ukończono drugi etap budowy, zwiększający teren iQPARKU do 3000 m2 na czterech piętrach. Zbudowano laboratoria wykorzystywane do organizacji warsztatów i wykładów dla szkół, a także zaplecze do produkcji i konserwacji eksponatów. Otwarto restaurację typu fast food. Drugi etap sfinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Severovýchod oraz środków fundacji Škola Hrou.

2009

Do stałych ekspozycji nawiązują tematyczne wystawy objazdowe, które do dnia dzisiejszego cieszą się dużym zainteresowaniem w wielu miastach Czech, a także programy wykładów dla szkół, otwarte warsztaty kreatywne, programy popularno-naukowe, regularne pokazy naukowe.

2008 Rozwój działań

W związku ze wzrostem zainteresowania wystawami, rosnącą frekwencją i coraz większym popytem na swoje usługi spółka pożytku publicznego Labirynt Bohemia, o.p.s. zaczęła w ośrodku iQparku prowadzić zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i inne zajęcia edukacyjne dla dorosłych i seniorów. Wzrosła też aktywność spółki na różnego rodzaju targach: szkół średnich, książki dziecięcej czy turystycznych.

2007 iQPARK

W maju 2007 roku otwarto iQPARK w Libercu. Na powierzchni wystawienniczej liczącej ponad tysiąc metrów kwadratowych umieszczono ponad 200 interaktywnych eksponatów na kilku wystawach. Częścią centrum jest także sklepik z „inteligentnymi” zabawkami i upominkami. Przebudowa obiektu o wartości prawie czterdziestu milionów koron dofinansowana była ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Wspólnego Regionalnego Programu Operacyjnego), budżetu państwa, a przede wszystkim libereckiej FUNDACJI ŠKOLA HROU, będącej generalnym partnerem projektu. Pozostałą kwotę, około 9 milionów, trzeba było zdobyć z innych źródeł. Środki te były przeznaczone przede wszystkim na budowę poszczególnych wystaw, zakup eksponatów i sfinansowanie innych niezbędnych kosztów związanych z podstawowym wyposażeniem i prowadzeniem centrum.

2006 Rozbudowa

Latem tego roku rozpoczęto kosztowną przebudowę części obiektu dawnego państwowego instytutu badań włókienniczych, przyszłego iQPARKU. Obejmowała ona także budowę zaplecza sanitarnego, technicznego i administracyjnego centrum. Jednocześnie z przebudową rozpoczęto też wybór, przygotowanie techniczne i produkcję eksponatów.

2004  Pierwsza stała wystawa

We wrześniu 2004 roku w Centrum Babylon dokonano uroczystego otwarcia Muzeum Zabawowego Poznawania. Stałe muzeum o powierzchni niespełna 400 m2 zostało umieszczone w kilku połączonych z sobą sklepikach w miasteczku handlowym centrum. W muzeum pokazywano kilkadziesiąt mniejszych interaktywnych eksponatów, spośród których wiele spełniało wymagania centrum nauki i podobnych centrów za granicą. Stało się swego rodzaju miejscem testowym, w którym w praktyce sprawdzano funkcjonalność, atrakcyjność i trwałość oryginalnych eksponatów. We współpracy z Janem Machem wydano też pierwszą publikację pt. „Matematyka jest tylko jedna”. W 2005 roku, czyli niespełna dwa lata po otwarciu, muzeum odnotowało 27 261 zwiedzających w ciągu 12 miesięcy. W 2005 roku planowano już rozszerzenie Muzeum Zabawowego Poznawania w Interaktywne Centrum Zabawowego Poznawania (ICPL), znane dziś jako iQPARK.

2002  Założenie

Pierwsze plany tego projektu narodziły się w 2002 roku, gdy pani Olga Medunová, pani Radmila Kořínková, pan Jiří Voříšek założyli spółkę pożytku publicznego Labyrint Bohemia, o.p.s. W pierwszych latach spółka skupiała się przede wszystkim na promocji turystyki, organizacjach imprez, wystawach łamigłówek, kursach i sprzedaży upominków we współpracy z Urzędem Krajskim Kraju Libereckiego, Fundacją Škola hrou i Centrum Babylon. Pomysł budowy ośrodka edukacyjno-rozrywkowego zaczął się urzeczywistniać w 2003 roku.