Cookies

Can we use cookies,
so that we know how is our website doing?

 1. Wstęp
 2. O nas
Intro

O nas

Misja spółki iQLANDIA, o.p.s.

Misją spółki pożytku publicznego iQLANDIA jest popularyzacja nauk przyrodniczych i technicznych dzięki wykorzystaniu zasad edukacji nieformalnej i podejścia badawczego, aby świat nauki i wyniki badań były bardziej dostępne dla szkół i dla szerokiej opinii publicznej. 
Celem organizacji jest kreowanie pozytywnego podejścia do nauk przyrodniczych i technicznych, zachęcanie do ich studiowania oraz wspieranie idei zrównoważonego społeczeństwa.

Wizja organizacji 2019-2024

 

 • określa kierunek i trendy w edukacji nieformalnej w naukach przyrodniczych i technicznych w czeskich centrach nauki, należy do sieci światowych centrów nauki,
 • kształci pokolenia konkurencyjne w erze Przemysłu 4.0, inteligentnych technologii i sztucznej inteligencji,
 • popularyzuje osiągnięcia nauki i wyniki badań w społeczeństwie,
 • udostępnia wszystkim edukację nieformalną, wspiera osoby utalentowane i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji,
 • zapewnia nowoczesne zaplecze dla STEM education, rozwija i produkuje interaktywne pomoce dydaktyczne, 
 • tworzy wsparcie metodyczne dla nauczycieli przedmiotów politechnicznych z naciskiem na dynamicznie zmieniającą się część szkolnych programów nauczania, 
 • jest dobrym pracodawcą,
 • jest rzetelnym partnerem we współpracy z innymi podmiotami, 
 • jest jednostką o dobrej kondycji finansowej dofinansowywaną ze środków publicznych i prywatnych,
 • należy do najliczniej odwiedzanych miejsc w Libercu i regionie libereckim, 
 • działa w interesie zrównoważonego rozwoju.