Cookies

Can we use cookies,
so that we know how is our website doing?

  1. Wstęp
  2. iQLANDIA
  3. Wystawy
  4. Zapomniane wynalazki

Zapomniane wynalazki

Przypomnij sobie i poznaj wynalazki ery naszych dziadków.
  • Jak dawniej robiono zdjęcia?
  • Czego nie brakowało w żadnym gospodarstwie domowym?
  • Jak wyposażone były ówczesne biura?
  • Pamiętasz jeszcze opakowania typowych artykułów spożywczych?
  • Wystawa znajduje się w podziemiach, kieruj się znakami na podłodze.